Talent, nej, tak?

Der er ikke noget galt med at løfte det generelle niveau i folkeskolen. Tvært imod. Den seneste tids fokus på problemer med basal faglighed hele vejen gennem skolesystemet i Danmark belyser tydeligt, at den er helt gal. Det gøres ikke for 65mill. og det gøres ikke ved at slå ned på talenterne. Det er ren symbolpolitik og at lefle for mindste fællesnævner. Indspark her fra Esbjerg: https://jv.dk/artikel/toppolitikere-i-kritik-af-besparelse-p%C3%A5-talentfulde-elever?fbclid=IwAR3qpzluhXWrUuq8PsU53y23UpuaGltbslwLGQmALZ3cQ2fMLJpWP_vOQ_Q...
Read More

Debat: Jyske elmaster er nødvendige – for Energinet!

Interessant debat indlæg, der peger på andre vigtige vinkler end tab af husværdi, skade for helbred og udsyn/beliggenhed (som alle også er vigtige). Her gaves der i om vi får oplyst hele billedet af hvad der er muligt og hvorfor, om der er økonomi i det for samfundet og den grønne omstilling eller bare forretningshensyn. https://jv.dk/artikel/debat-jyske-elmaster-er-n%C3%B8dvendige-for-energinet?fbclid=IwAR1eJ7KHI5Bf12z7zwue1ANMjqydQ9WSV-_FMKYQVolhFsVcsiXIyGiAD60...
Read More

fakkeltog i protest mod 35 meter høje elmaster

En stor, samlet protest mod planerne om opførslen af 35 meter høje elmaster gennem Tønder Kommune er godt på vej til at tage form. Arrangør og lokalpolitiker Anette Abildgaard Larsen (K) håber, at fakkeltoget kan være med til at sætte fornyet spot på projektet, som er ganske omdiskuteret: https://jv.dk/artikel/store-fakkeloptog-mod-elmaster-p%C3%A5-vej-i-fem-byer?fbclid=IwAR3z7LJ_6C9NEddsm0_Q8QvHPUveqRkB5bHy8XUnPGXXfi9kOEzGxQxUgkU  ...
Read More

Nytårsarrangement, invitation

Vi har i bestyrelsen haft mange overvejelser om hvordan vi kan komme tættere på vores medlemmer. Og en af idéerne har udmøntet sig i, at vi vil afholde et lille ”nytårsarrangement” i Tønder, den 13. januar 2020, hvortil du hermed er inviteret. Vi har allieret os med vores lokale folketingsmedlem Henrik Dahl, som vil komme og give os et lille indblik, en status, over hvordan det står til i partiet og folketinget. Det er nok ikke helt forkert at sige, at det sidste år i Liberal Alliance har været meget spændende, og til tider lidt kaotisk. Derfor bliver det spændende at høre det sidste nye fra ”hestens mule”. Derudover vil vores byrådsmedlem, Claus Hansen, på tilsvarende vis fortælle om status fra Byrådsarbejdet i Tønder Kommune. Vi glæder os til at møde og høre vore to folkevalgte, stille dem spørgsmål omkring deres arbejde, og høre deres bud på hvad det næste år vil bringe for Liberal Alliance på nationalt og lokalt niveau. Arrangementet vil foruden samtalerne tillige indeholde...
Read More

90 års jubilæum

I en tid hvor der er meget tale om hvordan vi holder butikker i live i landområderne stikke denne historie positivt ud og bør nævnes her også. Tillykke. https://jv.dk/artikel/jefsen-har-langet-b%C3%B8ger-over-disken-i-tre-generationer...
Read More

Oldtidspark: Kritikere går sammen om nyt høringssvar

Med LA's Claus Hansen i spidsen arbejder en gruppe kommunalbestyrelsesmedlemmer på at formulere et alternativt høringssvar til Ankestyrelsen. Svaret skal kaste yderligere lys over, hvad der foregik, og hvad der ikke foregik forud for salget af Hjemsted - Danernes Verden til en gruppe lokale investorer. https://jv.dk/artikel/oldtidspark-kritikere-g%C3%A5r-sammen-om-nyt-h%C3%B8ringssvar...
Read More

Godt nyt: skole sikre sig faste rammer

Marieskolen, der åbnede i 2015, har nu sikret sig bygningerne, de tidligere har lejet af VUC. Selv om Marieskolen havde en lejekontrakt helt til 2025 sikre købet stabilitet og ro om skolen til oplagt glæde for både skole, forældre, elever, og kommunen sikre sig en mangfoldighed af relevante tilbud og udvikling. Købet lader sig blandt andet gøre fordi kommunen har stillet en kommunegaranti. Læse mere i JV: https://jv.dk/artikel/herre-i-eget-hus-marieskolen-har-k%C3%B8bt-vuc-bygninger?fbclid=IwAR2lEIzeRrdS6atDvxxDgS_C0em-Mmpnccd8sT2W65EgitCDn75I36qNv9A...
Read More

Godt indspark: Danernes verden

Under overskriften "Marsk Camping eller Danernes verden – et hurtigt salg men i den forkerte rækkefølge" kommer Therese Thøgersen med et sobert og godt indlæg til debatten https://jv.dk/artikel/marsk-camping-eller-danernes-verden-et-hurtigt-salg-men-i-den-forkerte-r%C3%A6kkef%C3%B8lge...
Read More