Lokalafdelingen Liberal alliance

Værdierne

Liberal Alliance er et liberalt parti.

For os er troen på at vi hver især må og bør søge vores egen lykke, under ansvar for samfundet omkring os, en helt central værdi. Det er derfor vi er helhjertede tilhængere af den frie markedsøkonomi, af at begrænse statens rolle i samfundet og af troen på, at det skal kunne betale sig at gøre en indsats for sig selv og for sine medmennesker.

På samme vis er vis er vi stærkt optagede af, at beskytte de grundlæggende liberale frihedsrettigheder, respekten for ejendomsretten, lighed for loven, ytringsfrihed, forsamlingsfrihed osv. Det er værdier, der betyder noget helt særligt for os liberale.

At individet er vigtigere end systemet, at frisind skal dominere over formynderi og at forskellighed er en styrke. Læg dertil et indædt forsvar for retssamfundet og en åbenhed overfor verden, og vi har den positive liberalisme
 

Lokalpolitisk

Landspolitik og lokalpolitik har oplagt en lang række kontaktflader og grundværdierne er for os lokalt, som nationalt, vores kompas i de sager vi møder. Men lokale forhold og udfordringer er selvfølgeligt vores hovedinteresse og det vi arbejder med. Det betyder at vi bruger vores kræfter på sager og udfordringer, der er lokale og står på mål for vores holdninger her, mere end vi står på mål for de landspolitiske sager og udsagn.