Liberal Alliance

Bliv klogere på vores synspunkter

De landspolitiske mærkesager er velbeskrevet og overskueligt sat op på Liberal Alliances hjemmeside

4 mærkesager, landspolitisk

I Liberal Alliance kæmper vi for fire mærkesager: Lavere skat, mere frihed, mindre bureaukrati og højere vækst.

Fri folkeskole

Liberal Alliance mener, at skolerne bør gives frihed til selv at indrette sig på den måde, der giver mening lokalt ift. at sikre både faglighed og dannelse. Liberal Alliance mener, at forældre skal have et frit skolevalg – både mellem folkeskoler og mellem folkeskoler og friskoler. Det er et område, der er særligt interessant for Tønder kommune. Tønder kommune har centraliseret en del på området og vi har deraf et godt, rigt og bæredygtigt udbud af privat- og friskoler. Det skal vi værne om og skabe gode vilkår for, lige som vi skal sikre en fremgang for vores lokale folkeskoler.

Læs mere om de landspolitiske holderinger her: https://www.liberalalliance.dk/politik/fri-folkeskole/