Vi har i bestyrelsen haft mange overvejelser om hvordan vi kan komme tættere på vores medlemmer.

Og en af idéerne har udmøntet sig i, at vi vil afholde et lille ”nytårsarrangement” i Tønder, den 13. januar 2020, hvortil du hermed er inviteret.

Vi har allieret os med vores lokale folketingsmedlem Henrik Dahl, som vil komme og give os et lille indblik, en status, over hvordan det står til i partiet og folketinget.

Det er nok ikke helt forkert at sige, at det sidste år i Liberal Alliance har været meget spændende, og til tider lidt kaotisk.

Derfor bliver det spændende at høre det sidste nye fra ”hestens mule”.

Derudover vil vores byrådsmedlem, Claus Hansen, på tilsvarende vis fortælle om status fra Byrådsarbejdet i Tønder Kommune.

Vi glæder os til at møde og høre vore to folkevalgte, stille dem spørgsmål omkring deres arbejde, og høre deres bud på hvad det næste år vil bringe for Liberal Alliance på nationalt og lokalt niveau.

Arrangementet vil foruden samtalerne tillige indeholde en lille rundgang på Rådhuset i Tønder, hvor Claus Hansen vil være guide.

Herefter går vi samlet til nærliggende adresse, hvor der vil være kaffe og kage, og mulighed for nogle gode drøftelser og spørgsmål.

Vi håber, at du har tid og lyst til at deltage i arrangementet,

Mandag, den 13. januar 2020

Fra 1900 – 2100

Mødested: foran vandtårnet

Vi håber at se dig og du må meget gerne invitere andre interesserede med.

Af hensyn til det praktiske skal vi venligst anmode om at du tilmelder dig senest torsdag, den 9. januar til: bfrikke@os.dk

Afslutningsvis vil bestyrelsen i Liberal Alliance Tønder ønske dig og din familie en glædelig jul og et godt nytår.

På bestyrelsens vegne

Birthe Frikke.