Banner Shadow

Jon Bak Lindhardt Fabricius

Lokalafdelingen

Landspolitik

Vores formål

Liberal Alliance vil afbureaukratise Tønder kommune, og fjerne unødvendige regler så de varme hænder kan komme tilbage til dem der har brug for det!